2016 ARALIK CİLT 2 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD ARALIK 2016

ISSN: 2149-5890

e-ISSN:

Cilt: 2  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018

HFD Aralık 2016

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu 181/II Hükmüne İlişkin Karar İncelemesi

Hande DOĞAN

PDF
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanmada Tarafların Kusuruna İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi

Çiğdem YILMAZ

PDF
Rehin Sözleşmesinin 10 Gün İçinde Ticaret Siciline Tescil Edilmemesinin Sonuçları İle İlgili Karar Analizi

Gizlem TURAN

PDF
Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshiyle İlgili Yargıtay Karar Tahlili

Melis KUTLU

PDF
Göçmen Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Yargıtay Karar Tahlili

Gökçe TUNÇ

PDF
İşkence Tehdidi ile Ulaşılan Maddi Bulguların Delil Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar Tahlili (Gäfgen v. Almanya)

Pınar PALABIYIK

PDF
Kalaşnikof Kararı Örneği Çerçevesinde Arama Tanıklarının Bulunmamasının Aramanın Hukuka Uygunluğuna Etkisi 

Büşra BODUR

PDF
Sözleşmeli Personelin Mali Haklar Açısından Memur Statüsüne Eşit Olması Gerektiğiyle İlgili Danıştay Kararı

Anıl ERGUN 

PDF

 

Kamulaştırılan Taşınmazlar Üzerinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Durdurulması Üzerine Malikin Geri Alma Talebine İlişkin Karar İncelemesi 

Başak TÜRKGENÇ

PDF
Hileli İflas Suçu

Ali Hakan EVİK

PDF
Siyasi Partilerin Temsili Demokrasi Üzerindeki Etkileri

Didem ERDOĞAN

PDF
Hizmet Tespit Davasının Yargılama Usulü Genel Bilgiler

Merve YÜCEL

PDF
“Bir Mesleğin İcrası veya İşletmenin Faaliyeti Sebebiyle Doğan Edinilmiş Mal Olması Gereken Malvarlığı Değerlerinin Sözleşme İle Kişisel Mal Haline Getirilmesi” (TMK 221/1)

 Özge KURU

PDF
[/su_table]
HFD