2016 HAZİRAN CİLT 2 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD HAZİRAN 2016

ISSN: 2149-5890

e-ISSN:

Cilt: 2  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018

HFD Haziran 2016

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

İş Hukukunda Yolda Geçen Süre Kavramı ve Tartışılan Bir Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı (10 Eylül 2015 Tarih, C-266/14 Sayılı) Üzerinden Türk İş Hukuku Normlarına Uygunluk Değerlendirilmesi

Ahmet Nizamettin AKTAY

PDF
Kamu Hizmetlerinin Özel Teşebbüslere Gördürülmesi Açısından Sosyal Devlet Anlayışının İçeriği ve Değeri 

Zafer PEKTAŞ

R. Cengiz DERDİMAN

PDF
Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Kadının Hukuki Durumu 

Ebru CEYLAN

PDF
İflasın Ertelenmesi Kurumunun Hukuki Niteliğine Bağlı Bazı Hukuki Sorunlara Yaklaşım 

Murat YAVAŞ

PDF
Genetiği Değiştirilmiş Yem ile Beslenen Hayvanlardan Elde Edilen Ürünlerin Avrupa Birliği ve Türk Biyogüvenlik Hukukunda Onay ve Etiketleme Şartlarından Muaf Olması

Mehmet Nafi ARTEMEL

PDF
Belediyelerin İmar Konusunda Yetki ve Görevleri

Gül İsmahan BABA 

PDF
Tekel Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazın Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesine İlişkin Karar Tahlili 

Rıdvan AKIN 

PDF
HFD