2018 HAZİRAN CİLT 4 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD HAZİRAN 2018

ISSN: 2149-5890

e-ISSN:

Cilt: 4  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018

HFD Haziran 2018

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

ENGELLİLERİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANMALARINI ZORLAŞTIRAN SEBEPLER

Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR

Hülya ÇUBUK

PDF
7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUYLA 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNUNDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ

Dr. Öğretim Üyesi Emre KIYAK

PDF
Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık ve Soyutluk Kavramları ve Bu Kavramlar Kapsamında Sebepsiz Zenginleşme

Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU

PDF
KAMBİYO SENETLERİNDE İHBAR ZORUNLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY

Av. Burcu KANDEMİR

PDF
TÜRK HUKUKUNDA SOYBAĞININ KURULMASI

Sirac SÜLEYMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap İpek İŞLETEN

PDF
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

Av. Mahmut YILMAZ

Doç. Dr. Ekrem KURT

PDF
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARMA İDARİ İŞLEMLERİ

Giancinto Della CANANEA

Çeviren: Öğr. Gör. Umut DOĞU

PDF
HFD