2020 ARALIK CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD ARALIK 2020

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2020.602

HFD Aralık 2020

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Kadının Soyadı

Woman’s Surname In The Light Of The Constitutional Court Decisions On The Individual Application

Ayşe HAVUTCU

Yasemin KALKANCI

PDF
Covid-19 Pandemisi; İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

The Problems and Solutions Caused By Covid-19 Pandemic in Labour and Social Security Law

Ufuk AYDIN

PDF
Alman Möhk Madde 47 İle Karşılaştırmalı Olarak Yabancı Hukuk Uyarınca Kazanılan Soyadın İntibakına Dair Düşünceler

Reflections on Adaptation of Surnames Acquired Upon Birth Pursuant to Foreign Laws

Hatice Selin PÜRSELİM ARNING.

PDF
Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı Ve Bunun Mirasın Tasfiyesine Etkisi

Participation Claim of Surviving Spouse and Its Effects on His / Her Heirship

Mehmet AKÇAAL

PDF
Soybağının Reddi Davasında Biyolojik Baba

Biological Father in the Case of Denial of Lineage Case

Fatma Zeynep ALTINER YOLCU

PDF
Ceza Muhakemesi Hukukunda İddianamenin Kabulü, Tensip Zaptı Ve İlk Duruşma

Admission of Indictment, Preliminary Proceedings Report and First Hearing in Criminal Procedure Law

Burak TAŞ

PDF
Birlikte (Ortak) Velayete Yönelik İsviçre Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Analysis of the Swiss Judicial Decisions for Joint Parental Responsibility

Adem YELMEN

PDF
HFD ARALIK 2020 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
HFD