2021 ARALIK CİLT 7 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD ARALIK 2021

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Cilt: 7  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2021.702

HFD Aralık 2021

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

AB’nin Temel Dayanağı Olarak GATT’ın Değerlendirilmesi 

The Evaluation of GATT as EU’s Basic Foundation

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA 

PDF
Amerika Birleşik Devletleri’nin, Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin Su Hukukuna Genel Bir Bakış 

An Overview of the Water Law in the United States, the European Union, and Turkey

Doç. Dr. Deniz ŞAHİN 

PDF
Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Yönelik Rekabet Analiz Sürecinin ABD, AB ve Türk Mevzuatları Açısından Karşılaştırılması

Comparison of the Competition Analysis Process of Technology Transfer Agreements in terms of the US, EU, and Turkish Judicial Legislation

Dr. Yakup Önder MERCANGÖZ

PDF
Uluslararası Sözleşme Metinleri Kapsamında: Ciddi Ölçüde Sınır Aşan Çevresel Kirliliğe Neden Olma Yasağı Üzerine Gelişmelerin Değerlendirilmesi 

Within the Scope of International Convention Texts: Evaluation of Developments on the Prohibition of Causing Serious Transboundary Environmental Pollution

Öğr. Gör. Onur KORU 

PDF
7242 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Işığında Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı

Execution of Imprisonment by Applying Probation in the Light of the Amendments with Law No 7242

Arş. Gör. Cansu TÜRKMEN

PDF
İnternet Ortamında İfade ve Basın Özgürlüğü

Freedom of Expression and Press in the Internet Environment

Av. Jindar UÇAR

PDF
Otonom Araçlarda Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluk Hallerinin Değerlendirilmesi

Legal Liability of Autonomous Vehicles

Av. Sema BAYINDIR

PDF
HFD ARALIK 2021 CİLT 7 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
HFD