2021 HAZİRAN CİLT 7 SAYI 1 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD HAZİRAN 2021

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2021.701

HFD Haziran 2021

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Düzenlemelerinin Avale Etkisi

The Effect of Regulation of Consumer Protection Code No. 6502 on the Aval

Ebru TÜZEMEN ATİK

PDF
Sosyal Güvenlik Hukukunda Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanlar

Workers with Part-Time Employment Contract in Social Security Law

Ecenur SARIKAYA

PDF
 Sosyal Medya Aracılığıyla Hakaret Suçu ve Suçun Tespitine İlişkin Uygulamalar

The Crime of Defamation through Social Media

Fırat ACAY

PDF
 Tedbir Nafakasına İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

The View on the Current Decisions of the Cassation Court Regarding the Alimony Pendente Lite

Cüneyt PEKMEZ

PDF
Medenî Kanuna Göre Senede Bağlanmamış Alacak Rehni Kapsamında Rehinli Alacaklının Paraya Çevirme Bakımından Olanakları

Pledgee’s Powers in Terms of Foreclosure within the Scope of Pledges on Receivables Not-Evidenced in Writing

Barış DEMİRSATAN

PDF
Avukatın Hapis Hakkı

Attorney’s Right to Lien

Caner TAŞATAN

PDF
HFD HAZİRAN 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
HFD