Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD HAZİRAN 2022

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Cilt: 8  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2022.801

HFD Haziran 2022

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin OMT Kararı ve Ultra-Vires Yetki İtirazı

OMT Decision of the Federal German Constitutional Court and Ultra-Vires Authority Objection

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

PDF
Anonim Şirketlerde Fiili Organın Temsil Yetkisinin Varlığı Sorunu İsviçre Federal Mahkemesi’nin 9 Ekim 2019 Tarihli Kararı Çerçevesinde Bir Değerlendirme (BGE 146 III 37)

The Problem of The Existence of Power to Represent The De Facto Organ of The Joint-Stock Companies An Evaluation In The Framework of The Swiss Federal Court Decision of October 9, 2019 (BGE 146 III 37)

Prof. Dr. Murat Yusuf AKIN

Arş. Gör. Özge KURU

PDF
Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Sürenin Haklı Sebeple Uzaması

Extension of the Peremptory Time Limit for Justified Reason in the Denial of Paternity Lawsuit

Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER

PDF
Yardımcı Kişilerin Sözleşmeyi İhlal Etmeye Veya Ticari Bilgileri İfşa Etmeye Yönlendirilmesi

Inducement of Employees to Terminate The Contract or Disclose Trade Secrets

Av. Tarık Can ERCAN

PDF
Kişisel İlişki Kurma Hakkı Ve Pandemi Döneminde Hakkın Kullanılmasına Yönelik Problemler

The Right To Establish A Personal Relations And Problems Regarding The Use of The Right During The Pandemic Period

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERTUĞRUL

PDF
HFD HAZİRAN 2022 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
HFD