Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD HAZİRAN 2023

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Cilt: 9  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2023.901

HFD Haziran 2023

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

A General And Limited Overview Of The Concept Of Judicial Documents And The Use Of Electronic Instruments In Electronic Judicial Process

Elektronik Yargı Faaliyetinde Adli Belge Anlayışı ile Elektronik Araçların Kullanılması Meselesine Genel ve Sınırlı Bir Bakış

Arş. Gör. Dr. Nurcan DEMİRTAŞ

PDF
CMK M. 139 VE M. 140 Hükümleri Çerçevesinde Gizli Soruşturmacı İle Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Birlikte Uygulanabilirliği Sorunu

Evaluation Of The Additional Sentence Introduced To The Criminal Procedure Law No 5271 By The Law Dated 28.03.2023 And Numbered 7445 Within The Framework Of Art. 139 And Art. 140 Of The Criminal Procedure Law

Öğr. Gör. İmge KUZGUN

PDF
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Açılan Tasarrufun İptali Davasının Tarafları: Davacı Ve Davalı

Parties of the Case for Cancellation of Disposition Filed According to the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables: Claimant and Defandant

Av. Mahir AKBABA

PDF
Kambiyo Senedi Borçlusunun Bir Def’i Hakkına Dayanarak Menfi Tespit Davası Açması

A negative determination lawsuit based on a single defense right of the promissory note debtor

Elif DAMA

PDF
What Is A Disability – Limitation Of Physical And Mental Capabilities Or The Stigma Of Society ?

Engellilik Nedir – Fiziksel ve Zihinsel Yeteneklerin Sınırlandırılması mı Yoksa Toplumun Damgası mı?

Tahira GARABEYLİ

PDF
HFD HAZİRAN 2023 CİLT 9 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
HFD