Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

HFD ARALIK 2022

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Cilt: 8  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2022.802

HFD Aralık 2022

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Kültür Varlıklarının İadesine İlişkin Müzakerelerin Uluslararası Hukuk Işığında Değerlendirilmesi

Evaluation of the Negotiations on the Return of Cultural Properties in the Light of International Law

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA

PDF
Normatif Düzenleme Açısından Israrlı Takip Suçu (Tck M. 123/A)

Crime of Stalking In The View of Normative Regulation (TPC 123/A)

Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER

PDF
Türk Ve Fransız Hukuklarında Hayvanların Saklama Sözleşmelerine Konu Edilmesi

Subjection of Animals to Bailment Contracts in Turkish and French Laws

Av. Benan ARI

PDF
Banka Kredi Sendikasyonlarında Kredi Verenler Arasındaki İlişkilerde İtibar Riski

Reputational Risk Between Participants of Loan Syndications

Av. Melih İbrahim BERZEK

PDF
Devlet Malları, Belediye Malları Ve Köy Tüzel Kişiliğinin Mallarının Haczedilmezliği Üzerine Değerlendirme

An Examination On Seizure Ban Over The State Properties, The Municipality Properties And The Properties Of The Village Legal Person

Stj. Av. Recep DURSUNOĞLULARI

PDF
HFD ARALIK 2022 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
HFD