Anasayfa

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Faculty of Law Journal

HFD ARALIK 2023

ISSN: 2149-5890

e-ISSN: 2757-5209

Volume: 9  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.HFD.2015.018/2023.902

HFD Aralık 2023

Editor's Message

 

Research Articles

Doğu Ege Adalarının Gayri Askeri Statüsünün İhlalinin, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi Madde 60’a Göre Esaslı İhlal Teşkil Etmesi

Violation of the Non-Military Status of the Eastern Aegean Islands Constitutes a Fundamental Breach Under Article 60 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties

Öğr. Gör. Ahmet Tunahan ALTINTAŞ

PDF
Savaş ve Savaş Benzeri Hallerin Çarter Sözleşmelerinde, Çarterer’in Güvenli Liman Tahsis Etme Yükümlülüğüne Etkileri

Effects of War and War-like operations on the Charterer’s Obligation to Nominate a Safe Port in Charterparties

Av. Dr. Ayça UÇAR

PDF
Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi’ne Göre Ayıp Kavramı

The Concept of Defect According to Turkish Code of Obligations and Common International Sale of Goods

Arş. Gör. Dr. Hande DOĞAN

PDF
Koruma Sorumluluğu ve Uluslararası Sorumluluk Arasındaki İlişki

The Relationship Between The Responsibility To Protect And States Responsibility

İrem Serra KARAYEL

PDF
HFD DECEMBER 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
HFD