Editorial Board

Proprietor
Assoc. Prof. Mustafa Aydın
(Chairman of the Board of Trustees)

Editor in Chief
Zeynep AKYAR

Editor
Prof. Dr. Ufuk AYDIN

Associate Editor

Arş. Gör. Dr. Nurcan DEMİRTAŞ

Arş. Gör. Dr. Dilara BAYTAROĞLU

Academic Studies
Coordination Office (ASCO)

Administrative Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Burak SÖNMEZER

Graphic Design

Correspondence Address
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Editorial Board
Prof. Dr. Vahit DOĞAN (İstanbul Aydın University)
Prof. Dr. Şahin AKINCI (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Kadir ARICI (Ankara Bilim Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat DOĞAN (Erciyes University)

Scientific Board

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ, Türk-Alman University Faculty of Law

Prof. Dr. Ayhan DÖNER, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Berrin AKBULUT, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ebru CEYLAN, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Cavid ABDULLAHZADE, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cemil KAYA, İstanbul University Faculty of Law

Prof. Dr. Ekrem KURT, MEF University Faculty of Law

Prof. Dr. Emre ESEN, İstanbul University Faculty of Law

Prof. Dr. Enver BOZKURT, Hasan Kalyoncu University Faculty of Law

Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI, Bahçeşehir University Faculty of Law

Prof. Dr. Fulya ERLÜLE, Marmara University Faculty of Law

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Haluk Nami NOMER, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ, MEF University Faculty of Law

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İpek SAĞLAM, Marmara University Faculty of Law

Prof. Dr. İsmail KAYAR, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. İsmail Yılmaz ASLAN, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Mehmet Tevfik GÜLSOY, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Muhammed Fatih UŞAN, Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat ATALI, İstanbul University Faculty of Law

Prof. Dr. Murat TOPUZ, Marmara University Faculty of Law

Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Musa AYGÜL, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS, Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, FSM Vakıf University Faculty of Law

Prof. Dr. Sibel ÖZEL, Marmara University Faculty of Law

Prof. Dr. Umut YENİOCAK, İstanbul Altınbaş University Faculty of Law

Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Prof. Dr. Zehreddin ASLAN, İstanbul University Faculty of Law

Assoc. Prof. Abdurrahman SAVAŞ, İstanbul University Faculty of Law

Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Aysun BEYDOLA, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Cüneyt PEKMEZ, İstanbul University Faculty of Law

Doç. Dr. Gizem PERÇİN, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER, Marmara University Faculty of Law

Doç. Dr. Hüseyin BİLGİN, Konya Bölge İdare Mahkemesi

Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Muhammed DEMİREL, İstanbul University Faculty of Law

Assoc. Prof. Neslihan GÖKTÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law

Doç. Dr. Nuri ERDEM, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOPUKÇU İDUĞ, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr Üyesi Aslıhan ÖZTEZEL, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇİLENTİ KONURALP, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Buket ABANOZ ÖZTÜRK, İstanbul Ticaret University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi Burçak TATLI, Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi Büşra ERDEM, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Asts. Prof. Derya KESKİNCİ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN BOYNUEĞRİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇETİN, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Asts. Prof. Ender DEMİR, İstanbul Kültür University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi Evrim KERMAN, Özyeğin Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜNDÜZ, Hasan Kalyoncu University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İlhan YİĞİT, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemale Leyla BİNGÖL, İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Asts. Prof. Mustafa Cahit GÜNEL, İstanbul University Faculty of Law

Asts. Prof. Mehtap İpek İŞLETEN, Galatasaray University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Emre KONURALP, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özge KURU, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Asts. Prof. Şaban Cankat TAŞKIN, İstanbul Aydın University Faculty of Law

Asts. Prof. Tuğba SEMERCİ VURALOĞLU, Bahçeşehir University Faculty of Law 

HFD