Editor's Message

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hukuk alanında gerek uygulamalı gerekse bilimsel araştırma merkezli makaleleri yayımlamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren Hukuk Fakültemiz anayasa ve adalet gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültemizin Dergisi, 2015 yılında Aralık ayında başladığı hukuk yolculuğuna yeni yayınlarla devam etmektedir. Dergimizde bugüne kadar hakem denetiminden geçmiş makalelere, Yüksek mahkemelerin kararlarının tahlillerine yer verilmektedir. Her sayıda akademisyenlerin ve hukuk uygulamacılarının hukuki görüşlerini bildirdikleri değerli eserler yayınlıyoruz. Hukuk dünyasındaki yenilikler ve mukayeseli hukuktaki gelişmeler Türk Hukukunu yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle mukayeseli hukuk alanındaki yayınların dergimizde daha çok yayınlanmasını amaçlıyoruz. Gelecekte daha çok makale ve yayınla karşınızda olmak en büyük hedefimizdir.

Prof. Dr. Ufuk AYDIN

HFD Editörü

HFD